Nieuwsberichten 2014

25 november 2014: contactdag in de Zandberghoeve

25 november, onze laatste contactdag van 2014, in de Zandberghoeve, was weer zeer gezellig.

Veel gekende gezichten maar ook enkele nieuwkomers waren van de partij.

Charles en Lisette konden er spijtig genoeg niet bij zijn wegens ziekte maar dat is ondertussen weer in orde.

We werden verwend met een lekkere wafel en een geurig kopje koffie, maar .... zoals jullie zien op de foto's was ook "Leffe" van de partij!

Een aangename namiddag met een knabbel en een babbel.

27 december 2014

Met droefheid melden wij het overlijden van bestuurslid Marcel Everaert. Hij werd geboren op 3 juni 1927 en is van ons heengegaan op 27 december 2014.

 

Hij was voorzitter van S-Plus Brugge, Lid van de Stedelijke Seniorenadviesraad van Brugge en medestichter van de MDS Contactgroep.

11 september 2014: tweede MDS contactdag

Deze keer hadden we voor een andere locatie gekozen en dit bleek een meevaller te zijn. We mochten rekenen op een 17-tal ingeschrevenen en iedereen was ook aanwezig.

Graag hadden we al onze leden willen herinneren aan onze volgende MDSContactnamiddag op di. 25 nov. 2014, opnieuw in de Zandberghoeve.

 

Met vriendelijke groeten van het voltallig bestuur van de MDSContactgroep.

 

Hieronder een woordje van een patiënte ... en kun je ook  enkele foto's bekijken van een gezellige, geslaagde MDS contactnamiddag.

 

Ik keek weer erg uit naar de MDSContactnamiddag. De locatie was prachtig - de Zandberghoeve te Oedelem - en de ontvangst hartelijk. Er was zelfs een apart zaaltje voorzien. Ik zag bekende, maar gelukkig ook, een paar nieuwe gezichten. De groep was klein maar net dat gaf een fijn gevoel.

Ik hoop dat er een volgende keer nog meer lotgenoten de stap naar een MDScontactnamiddag willen of durven te zetten. We kunnen elkaar helpen door het uitwisselen van ervaringen, en vooral door naar elkaar te luisteren.

Natuurlijk hoorde daar een kop koffie met een wafel of pannenkoek bij. Ik heb er echt van genoten en wil iedereen bedanken die aanwezig was, want samen hebben we er een gezellige namiddag van gemaakt.

Ook een bedankje voor het bestuur, want dankzij hun inspanning is dit alles mogelijk.

Tot een volgende afspraak,

Martine

Om inhoud te geven aan de “ice bucket challenge”-hype heeft de basisschool Mozaïek te Sint-Kruis Brugge, het initiatief genomen om per deelgenomen leerkracht 10€ te storten aan het ALS-fonds, maar ook 10€ per deelnemende leerkracht aan de MDS-contactgroep, waar een echtgenoot en een moeder van twee van de Mozaïekleerkrachten slachtoffer van geworden zijn.

 

Het moedige Mozaïekteam ging op vrijdag 29 augustus "the ice bucket challenge" aan.

Om aandacht te vragen voor onze actie, gaven Senator Pol Van Den Driessche en MDS-contactgroepvoorzitter Luc Mussely symbolisch het startschot van deze " ice bucket challenge". Het dynamisch Mozaïekteam nomineert op haar beurt 3 teams:

1. de ouderraad Basisschool Mozaïek

2. de diocesane pedagogische begeleidingsdienst basisonderwijs van het Bisdom Brugge

3. de dynamische organisatoren en bestuursleden van Sint-Kruis kermis

Succes!

29 augustus 2014: "Ice bucket challenge" t.v.v. MDS

3 juli 2014: prijsuitreiking sponsoractie 1/4 Triatlon Brugge

Hematologieploeg "US3" steunt MDSContactgroep door deelname aan 1/4 triatlon Brugge

 

Donderdagavond 3 juli vond in de Cultuurfabriek te Sijsele de prijsuitreiking plaats van de MDSContactgroep- sponsoractie van de 1/4 triatlonwedstrijd Brugge.

 

In het bijzijn van hematoloog Dominik Selleslag, oncologisch verpleegkundige Vanessa Pröckl en enkele bestuursleden van de MDSContactgroep, werden aan de winnaars van de wedstrijd de prijzen uitgedeeld.

 

De eerste prijs, een tablet "Dell Venue" ging naar mevrouw Mussely uit Roeselare, een tweede prijs ging naar de vereniging S-PLUS Brugge Centrum, en een derde prijs ging naar de heer Beukelaers Fr.

Een "rode lantaarnprijs"  ging naar de slechtste gokker: dhr.  Dewitte.

 

Op de uitreiking werd tevens een cheque overhandigd aan de MDSContactgroep, een lotgenotencontactgroep voor mensen met bloed-en beenmergaandoeningen.

 

Via deze weg wil het voltallig bestuur van de MDSContactgroep iedereen bedanken voor hun deelname aan de wedstrijd, waardoor we in de mogelijkheid komen om verdere contactdagen en infodagen  te organiseren voor de lotgenoten.

 

Met vriendelijke groeten,

het bestuur van de MDSContactgroep

 

 

De bedankingsbrief aan de sponsors kan je lezen door op het document hiernaast

te klikken.

Foto's triatlon Brugge - 21 juni 2014

Foto's prijsuitreiking sponsoractie - 3 juli 2014

27 mei 2014: cruise met de "Lamme Goedzak"

Wij hadden er lang naar uitgekeken en nu zit onze allereerste MDS Uitstapnamiddag er al op.

Ondanks het druilerig weer,  maar dankzij het glunderen van de aanwezige leden van onze MDSContactgroep,  mogen we toch van een succes spreken.

De halfuur durende boottocht van Brugge naar Damme gaf ons de gelegenheid om leden kennis te laten maken met elkaar, al was het voor enkelen onder hen al een weerzien van op een vorig MDSContactnamiddag.

Na een korte wandeling door Damme en Marcel V. de kunstwerken te laten bewonderen, zaten we met z'n allen bij Tante Marie te genieten van een koffie met gebak of pannenkoek.

Ook nu weer kwamen de gesprekken vlot op gang en kreeg je het gevoel dat iedereen elkaar al kende. We mogen zelfs spreken van een gezellig  onderonsje.

Voor we het goed en wel beseften was het tijd om de boot te nemen naar Brugge.

Rond 18.00 uur werd afscheid genomen en handjes geschud. Dus ook voor ons tijd om de patiënten en partners te danken voor hun aanwezigheid. We beseffen dat het voor sommigen onder hen niet altijd eenvoudig is om erbij te kunnen zijn.

We hopen dat de deelnemende leden - net als wij van het bestuur - terug kunnen kijken op een zeer geslaagde namiddag. Hieronder kun je enkele foto's van onze uitstap bekijken.

We kijken er naar uit om jullie weer te ontmoeten op onze volgende MDSContactnamiddag.

Zij die er dit keer niet bij waren - of konden zijn - hopen wij een volgende keer te mogen verwelkomen.

 

Met vriendelijke groeten,

het bestuur van de MDSContactgroep

5 mei 2014: aankondiging Sponsoractie Triatlon Brugge

Ook dit jaar kan u deelnemen aan onze sponsoractie op de kwart triatlon van Brugge.

U leest er op deze pagina alles over.

27 maart 2014: eerste officiële contactdag

27 maart 2014 was een speciale dag voor de MDSContactgroep, want vandaag ging onze eerste officiële contactdag door met MDS patiënten. Met een groep van 15 patiënten, partners en enkele bestuursleden hadden we om 14h afgesproken in de “Brasserie Tuf Tuf”, rechtover het station van Brugge en zo had iedereen de mogelijkheid om evt. met het openbaar vervoer te komen of was er parkeerplaats op wandelafstand.

Bij een lekker hapje en koffie in overvloed werd het ijs vrij vlug gebroken. De gesprekken kwamen op gang en opmerkelijk, het was precies een stoelendans, want iedereen wilde iedereen leren kennen. Ik had het gevoel dat we elkaar precies al jarenlang kenden en dit gaf mij een enorm goed gevoel. Gesprekken gingen over de ziekte, maar evenzeer over de dagelijkse dingen die uit het leven werden gegrepen. Tevens werd door patiënten open en eerlijk gesproken over de drempelvrees die men had om naar deze eerste bijeenkomst te komen, maar al heel vlug voelde iedereen aan, dat dit onnodig was. Integendeel, iedereen heeft er ten volle van genoten, de sociale contacten werden aangezwengeld en met véél enthousiasme werden afspraken gemaakt voor een volgende bijeenkomst, nl. de boottocht van Brugge naar Damme. Iedereen wordt in elk geval tijdig uitgenodigd om vrijblijvend deel te nemen aan onze MDS boottocht, waar men uiteraard contacten kan leggen met lotgenoten.

 

Mijn dank gaat uit naar de aanwezige bestuursleden, voor hun positieve inbreng, maar zeer zeker naar onze MDS patiënten en hun partner. Jullie een goed gevoel geven is één van de doelstellingen van onze MDSContactgroep, en zonder te blozen mag ik stellen dat ons doel bij deze eerste MDSContactdag, volledig werd ingelost. Ik kijk in elk geval al uit naar onze volgende ontmoeting.

 

Beste groeten,

 

Luc Mussely

Voorzitter MDSContactgroep

Carpe Diem

8 februari 2014: MDS Contactdag

MDSContactgroep vzw  |  info@mdscontactgroep.be